Autors i Autores

Jordi Castellanos
1946-2012

Literatura i societat. La construcció d'una cultura nacional.

Edició i pròleg de Jordi Marrugat, epíleg de Josep M. Muñoz.

El llibre reuneix alguns dels textos essencials que posen de relleu el mestratge fonamental exercit per Jordi Castellanos en el camp dels estudis literaris. Això fa d'aquest volum una peça cabdal destinada a esdevenir una obra de referència de la història de la literatura catalana, des del Modernisme fins a l'actualitat.