Autors i Autores

Eduard Márquez

Coberta del llibre Zugzwang.

Zugzwang.

Zugzwang és una posició d'escacs en què qualsevol moviment és nefast. Aquí, a més a més, és un univers poblat per minúscules unitats mòbils que oscil·len entre els registres de l'alta literatura i un tipus de detallisme propi del còmic. Construïdes a partir d'un perfecte ensamblatge entre els éssers i els objectes que les habiten, aquestes narracions —a cops independents, a cops interrelacionades— són, a més de subtilíssimes mostres de la capacitat fabuladora d'Eduard Màrquez, acurades lliçons de dissecció sentimental.

(Sinopsi)