Autors i Autores

Isidre Martínez Marzo

Articles

 • ABRAMS, Sam: "Segrestadors", Avui (Barcelona), 17 de desembre del 2003, p. 28.
 • ALCAIDE Balaguer, Lluís: "Isidre Martínez Marzo", Presentació al recital dins el cicle Divendres de Poesia (Sagunt, 7 de febrer de 2003) per Lluís Alcaide Balaguer, Fundació Municipal de Cultura / Ajuntament de Sagunt (eds.), Sagunt, 2003, p. XXI-XXV.
 • ALZAMORA, Sebastià: "Do d'hostatgia", El Temps (València), 11 d'abril de 2006, p. 15.
 • ANDRÉS Estellés, Vicent: "Conozco a un joven poeta valenciano...", Levante (València), 8 de març del 1987, p. 17.
 • ARDOLINO, Francesco: "“Una generació imparable”. Un’antologia irrefrenabile: nove poeti catalani", Poesia (Roma), núm. 196, juliol-agost de 2004, p. 33-41.
 • ARDOLINO, Francesc: "Què volen aquesta gent? Notes personals al marge de l'antologia 'Imparables'", Serra d'Or (Barcelona), núm. 539, novembre del 2004, p. 40-42.
 • BALLART, Pere: "Esperançador inici de les hores poètiques", El País - Quadern (Barcelona), 5 de maig de 1988, p. 6-7.
 • BEA, Arantxa: "Els instants poètics d’Isidre Martínez Marzo", Levante (València), 11 de gener de 2002, p. 7 (dins "Posdata").
 • BERENGUER, Vicent: "Més enllà", Mètode (València), núm. 51, tardor 2006, p. 142.
 • BONO, Ferran: "Els 'imparables' valencians", El País - Quadern (València), 6 d'octubre de 2005.
 • CALAFAT, Francesc: "Entre el llenguatge i la realitat: vint anys de poesia catalana", Caplletra (València), núm. 22, primavera de 1997, p. 27-47 (vegeu p. 44).
 • CALAFAT, Francesc: "Contra la desfeta, la paraula", El País - Quadern (València), 25 de maig de 2006.
 • CARBÓ, Ferran: "Un balanç provisional de la poesia actual al País Valencià", Serra d'Or (Barcelona), núm. 457, gener de 1998, p. 33-35.
 • CASTAÑO, Manuel: "Polemitza, i aviam què", El Periódico de Catalunya (Barcelona), 8 de juliol de 2004, p. 6.
 • CASTAÑO, Manuel: "Premis desiguals", El Periódico de Catalunya. Llibres (Barcelona), 4 de maig del 2006, p. 8.
 • CASTELLS, Ada: "Hostes de la natura", Avui (Avui), 4 d'abril de 2006.
 • COSTA-PAU, Roger: "Camins avant", Avui - Cultura (Barcelona), 7 de març del 2002, p. 16.
 • COSTA-PAU, Roger: "El poeta orfebre", Avui - Cultura (Barcelona), 10 de maig del 2006, p. 10.
 • DITO TUBAU, Pau: "Contemporanis, clàssics i traduccions", El País - Quadern (Barcelona), 21 d'abril del 2001, p. 17.
 • ESPADALER, Anton M: "Manat de poesia", El País - Quadern, núm. 878, 6 d'abril del 2000, p. 4.
 • FERRER, Antoni: "Isidre Martínez Marzo: 'Himnes'", Saó (València), núm. 133, setembre de 1990, p. 55.
 • FERRER, Antoni: "G. M. Hopkins: una teodicea poètica", Saó (València), núm. 156, octubre de 1992, p. 55-56.
 • FERRER, Antoni: "L'altre camí de Martínez i Marzo", Saó (València), núm. 204, febrer de 1997, p. 46.
 • GÓMEZ, Antoni: "La càlida hospitalitat dels hostes", Levante (València), 21 d'abril del 2006.
 • GUILLEM, Ramon: "La darrera poesia", Levante (València), 18 d’abril de 1997, p. VIII (dins "Posdata").
 • ISERN, Joan Josep: "Palol i els altres", Avui (Barcelona), 23 d'abril de 1996, p. 24.
 • JULIÀ, Jordi: "Les runes de la realitat: poesia dels Països Catalans, 2005-2006", Lletres (Barcelona), abril-maig 2006, p. 8 i 9.
 • JULIÀ, Jordi: "Isidre Martínez Marzo, 'Hostes'", Els Marges (Barcelona), núm. 79, primavera del 2006, p. 119-121.
 • LLORCA, Vicenç: "L'aventura rítmica d'un autor del XIX", Avui (Barcelona), 29 de novembre de 1992.
 • LORCA ALCAÑIZ, Josep-Vicent: "Isidre Martínez i Marzo: 'Himnes'", L'Espill (València), núm. 29, octubre de 1991, p. 140-141.
 • MARTÍ, Antoni: "Principi i fi de l'home", El Temps (València), núm. 564, 10 d'abril de 1995, p. 86.
 • MAS i Usó, Pasqual: "Tot cercant el nord", Lletres Valencianes (València), núm. 5, tardor de 2001, p. 78-79.
 • MATEU, Melcion: "Del vell estil", Avui - Cultura (Barcelona), 6 de juliol del 2000, p. 13.
 • MÍNGUEZ, Xavier: "Quan els himnes són paraules", Dise (València), núm. 19, desembre de 1990, p. 41.
 • PALOS, Santi: "Isidre Martínez gana el premio Bartra de poesía con 'Els adéus'", Diari de Terrassa (Terrassa), 13 de novembre de 1999.
 • PALOU, Maria: "Un altre poeta valencià guanya l'Agustí Bartra de Poesia de Terrassa", Diari de Terrassa (Terrassa), 13 de novembre de 1999.
 • PANYELLA, Vinyet: "Panorama de poesia 1996", Serra d'Or (Barcelona), núm. 449, maig de 1997, p. 67-70.
 • PIERA, Josep: ""Hostes" a Dénia", El País - Quadern (València), 4 de maig del 2006.
 • PIÑOL, Rosa-Maria: "Epifanía de los 'imparables'", La Vanguardia (Barcelona), 23 de juny del 2004.
 • PIÑOL, Rosa Maria: "Poesía “Hospitalaria”", La Vanguardia (Barcelona), 4 d’abril de 2006, p. 33.
 • PIQUER, Eva: "Els 'imparables', amb nou noms i cognoms", Avui (Barcelona), juny del 2004, p. 43.
 • PONS, Agustí: "La Nit dels tretze premis", Serra d'Or (Barcelona), núm. 328, gener del 1987, pp. 7-12.
 • PONS, Margalida: "Himnes", El Día 16 de Baleares (Palma), 15 d'octubre del 1990.
 • PUIGTOBELLA, Bernat: "Los 'imparables' se definen como un grupo de poetas "entusiastas"", El País (Barcelona), 23 de juny del 2004.
 • RAFART, Susanna: "La emoción de las palabras", Leer (Madrid), Abril 2000, p. 61.
 • RAMON, Ramon: "Si això és un home", Levante (València), 12 de maig de 2000.
 • RAMON, Ramon: "L'hoste que arriba", Caràcters (València), núm. 36, juny del 2006, p. 11.
 • RODRÍGUEZ-CASTELLÓ, Manel: "El temps guanyat", Saó (València), núm. 311, novembre del 2006, p. 48.
 • ROIG, Josep Lluís: "¿L'autèntica bellesa sempre és fràgil", Caràcters (València), núm. 12, juny del 2000, p. 16-17.
 • ROIG, Josep Lluís: "La bellesa del terrible", Diàfora (Barcelona), 9-10 (2001), p. 58-59.
 • SALVADOR, Vicent: "Diàlegs amb els clàssics: la recepció d'Ausiàs March en la poesia valenciana contemporània", Reduccions (Vic), febrer del 2000, p. 44-55.
 • SEBASTIÀ, Jordi: "La densitat màxima", El Temps (València), núm. 438, 9 de novembre del 1992, p. 93.
 • ŠKRABEC, Simona: "Zgubljena vera (Mlada katalonska poezija ob prelomu stoletja", Literatura (Ljubljana), núm. 171-172, setembre-octubre de 2005, p. 138-150.
 • SÒRIA, Enric: "Escrit des del silenci. Notícia de la poesia valenciana recent", Caplletra (València), núm. 22, primavera de 1997, p. 203-216 (vegeu p. 214).
 • SÒRIA, Enric: "De les festes de la paraula (Balanç poètic de l'any 2000 per als Jocs Florals de Barcelona, 2001)", Caràcters (València), núm. 16, juny del 2001, p. 3-6.
 • SÒRIA, Enric: "Poesia valenciana: una eclosió precària", Escola Catalana (Barcelona), núm. 323, octubre del 1995, p. 31-33.
 • SÒRIA, Enric: "Una antologia programàtica", Caràcters (València), núm. 29, octubre del 2004, p. 3-4.
 • SÒRIA, Enric: "Un premi llargament merescut", Avui (Barcelona), 17 de desembre del 2005, p. 28.
 • SÒRIA, Enric: "La paraula i el temps", El País - Quadern (València), núm. 340, 22 de desembre del 2005.
 • SÒRIA, Enric: "Hospitalitat poètica", El País - Quadern (València), 6 d'abril del 2006.
 • SUBIRANA, Jaume: "Aprenents", El País - Quadern (Barcelona), núm. 431, 3 de gener del 1991, p. 5.
 • TRIGO, Xulio Ricardo: "Poesia jove al País Valencià", Papers, núm. 24, abril de 1987, p. 14-15 (dins «Cultura»).
 • TRIGO, Xulio Ricardo: "Rigor i intensitat: Neix una nova col·lecció per a la poesia en català", Avui - Cultura (Barcelona), 1 de setembre del 1990, p. 10.
 • YSERN LAGARDA, Josep Antoni: "La fondària dels dimonis", Daina (València), núm. 5, novembre del 1988, p. 49-59.
 • ZABALA, Júlia: "Els soldats són la llàstima dels àngels", Caràcters (València), núm. 11, abril del 2000, p. 14.