Autors i Autores

Isidre Martínez Marzo

Estudis

  • AULET, Jaume: L'escriptor i la seva imatge. Contribució a la història dels intel·lectuals en la literatura catalana contemporània. Barcelona: L'Avenç, 2006, p. 348-363.
  • CALAFAT, Francesc (ed.): Camp de mines (Poesia catalana al País Valencià, 1980-1990), València: Edicions de la Guerra, 1991 (vegeu "Pròleg", p. 93-95).
  • CARBÓ, Ferran i SIMBOR, Vicent: Literatura actual al País Valencià. València: Barcelona: Institut Universitari de Filologia Valenciana: Abadia de Montserrat, 1993, p. 29-83.
  • CASTILLO, David (ed.): Ser del segle (Antologia dels nous poetes catalans), Barcelona: Empúries, 1989 (vegeu "Pròleg", p. 24).
  • ORJA, Joan: Fahrenheit 212 (Una aproximació a la literatura catalana recent), Barcelona: La Magrana, 1989 (vegeu p. 97).