Autors i Autores

Isidre Martínez Marzo

Inici de les hores.

Publicat als vint-i-dos anys i prologat per Vicent Andrés Estellés, Inici de les hores revela ja alguns dels temes recurrents en la poètica d'Isidre Martínez Marzo. La primera part, 'La vespra', és una miscel·lània d'instantànies d'aire modernista, poemes descriptius on la natura hi té ja molta cabuda. La segona, homònima al títol del poemari, de vers molt més curt, presenta unes composicions més intimistes i de temàtica amorosa. La tercera part, que tanca el conjunt, amb l'eloqüent títol d''Insomni', són tres sonets on el poeta mostra la cara més amarga de l'amor.