Autors i Autores

Serafí Pitarra (Frederic Soler)
1839-1895

Coberta del llibre Contes de la vora del foc.
Coberta de l'obra Poesies catalanes.
Coberta del llibre Dotzena de frare.
Coberta de l'obra Lo Cantador.
Portada de L'Esquella de la Torratxa.
Coberta de l'obra ¡Ous del dia!
Coberta de l'obra Les carbasses de Monroig.
Coberta de l'obra Liceistes i 'cruzados'.
Coberta de l'obra Les joies de la Roser.
Coberta de l'obra Coses de l'oncle
Coberta del llibre ¡O rei o res!
Coberta de l'obra Les heures del mas.
Coberta de l'obra Lo Pla de la Boqueria o Lo rovell de l'ou.
Coberta de l'obra Lo rector de Vallfogona.
Coberta de l'obra Lo Lliri d'aigua.

Obra

Prosa

 • L'any trenta-cinc. Fulletó publicat dina La Reniaxença, 1873; Barcelona: Il·lustració Catalana, 1920.
 • Narracions. Barcelona: Biblioteca Catalana, 1873.
 • Un viatge a orient: Un barret blanc [conte oriental]. Barcelona: Estampa de la Reinaxença, 1874.
 • Dotzena de frare [col·lecció de contes]. Barcelona: Llibreria Espanyola d'Antoni. López, 1896.
 • En castellà

Poesia

 • Gra i Palla. Barcelona: Innocenci López, 1857.
 • L'últim trencalós: llegenda romàntica del segle XI. Barcelona: Llibreria Espanyola de López, 1864. També es troba dins Gatades. Barcelona: Laia, 1980.
 • ¡La Mort de la Paloma! [poema en quatre plats]. Barcelona: Llibreria Espanyola d'Innocenci López, 1864.
 • Contes de la vora del foc. Barcelona: Llibreria d'Innocenci López, 1867.
 • Contes de l'avi. Barcelona: Llibreria d'Innocenci López, 1867.
 • Lo Baster de l'Esquirol. Barcelona: Estampa de L. Obradors i P. Sulé, 1872.
 • Poesías catalanas [Pròleg d'Antoni Bergnes de las Casas]. Barcelona: Impr. d'Espasa Germans i Salvat, 1875.
 • Nits de lluna [Pròleg de Valentí Almirall]. Barcelona, 1886.
 • Jesús [poema dramàtic]. Barcelona: Llibreria Francisco Puig, 1893.

Teatre

 • Per un casament. 1856.
 • Las Píldoras d'Holloway o La pau d'Espanya [un acte i en vers]. Barcelona: Impressor Narciso Ramírez, 1864; Barcelona: Impemta. El Porvenir, de Bonaventura Bassas, 1864; Barcelona: Llibreria Espanyola de López, 1885 o post.
 • La Venjança de la Tana [gatada en un acte i en vers]. Barcelona: Impr. de N. Ramírez, 1864; Barcelona: Lliberia Espanyola de López, 1891.
 • L'Esquella de la Torratxa [gatada en dos actes i en vers]. Barcelona: Impessor Narcirso Ramírez, 1864; Barcelona: Impremta El Porvenir de Bonaventura Bassas, 1864; Barcelona: Llibreria Innocenci López, 1864.
 • Les temptacions de Sant Antoni.
 • La botifarra de la llibertat; Les píndoles d'Hollaway o La pau d'Espanya [gatada en un acte i en vers]. Barcelona: Llibreria Espanyola de López, 1864.
 • Lo Cantador [gatada cavalleresca en dos actes i en vers] [amb Pau Bunyegas]. Barcelona: Imp. de Ramirez, 1864; Barcelona: Llibreria Espanyola de López, 1885; Barcelona: Llibreria Bonavía, 1934.
 • La Vaquera de la piga rossa [gatada en dos actes i en vers]. Barcelona: Impr. de Ramírez i Comp., 1864; Barcelona: Llibreria Espanyola d'A. López, 1892.
 • Ous del dia! [gatada en dos actes i en vers]. Barcelona: Impressor Narcirso Ramírez, 1864; Barcelona: Llibreria Espanyola de López, editor, 1865; Barcelona: Impr. de la V. é H. de Gaspar, 1871.
 • Un Barret de rialles [peça en un acte i en vers]. Barcelona: Llibreria Espanyola de Lòpez, 1865.
 • Les Carbasses de Monroig [comèdia en dos actes i en vers]. Barcelona: Impr. de Ramirez y Compa., 1865; Barcelona: López, Llibreria Espanyola, 1891.
 • Liceistes i "cruzados" [comèdia en dos actes i en vers] [Enric Carreras]. Barcelona: Antonio López, Llibreria Espanyola, 1865.
 • Un Mercat de Calaf [joguina en dos actes i en vers]. Barcelona: Impr. de Ramirez y Compa., 1865; Barcelona: Llibrebria Espanyola de López, 1889.
 • Lo Boig de les campanilles [gatada en un acte i en vers]. Barcelona: Llibreria Espanyola de López, 1865.
 • El Castell dels tres dragons [gatada cavalleresca en dos actes i en vers]. Barcelona: Impremta Narciso Ramírez, 1865; Barcelona: Llibreria Innocenci López, 1865; Barcelona: Salvador Bonavía, 1922; Barcelona: Aymà, 1948; Barcelona: Barcanova, 1993.
 • Lo Punt de les dones [quadre de costums, en dos actes i en vers]. Barcelona: Imp. de Narciso Ramírez, 1865; Barcelona: Antoni López, Llibreria Espanyola, 187?; Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1875; Barceloma: Impr. de Espasa y Salvat, 1875.
 • Si us plau per força [proverbi en dos actes i en vers]. Barcelona: Llibreria Espanyola de López, 1866.
 • En Joan Doneta [quadre de costums, en un acte i en vers] [amb Enric Carreras]. Barcelona: Impr. de Ramirez i Comp., 1866; Barcelona: Antoni López, Llibreria Espanyola, 189?
 • Les Joies de la Roser [drama en tres actes i en vers]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1866; Barcelona: Impr. de "Lo Teatro Regional", 1893; Barcelona: Impr. de Salvador Bonavía, 1906; Barcelona: Llibreria Millà, 1933.
 • Els Herois i les grandeses [gran disbarat o paròdia de la tragèdia grega, en dos actes i en vers] [amb Enric Carreras]. Barcelona: Llibreria Innocenci López, 1866.
 • Coses de l'oncle [joguina en un acte i en vers]. Barcelona: Impr. de Ramirez y Compa., 1866; Barcelona: Llibreria Espanyola de Lopez, Editor, 1886.
 • Les Modes [drama de costum en tres actes i en vers] [amb Lluís Puigdalt]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1866.
 • ¡O rei o res! [quadre històric en tres actes i en vers]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1866; Barcelona: Impremta de Salvador Bonavía, 1908.
 • L'Africana. Barcelona: Impr. de Ramírez i Ca., 1866; Barcelona: Llibreria Espanyola d'Antoni López, 189?.
 • La Rosa blanca [drama en tres actes i en vers]. Barcelona: Llibrería d'Eudalt Puig, 1867; Barcelona: Impremta de Salvador Bonavía, 1909.
 • La Sabateta al balcó [comèdia en dos actes i en vers]. Barcelona: Llibreria Espanyola de I. López, 1868; Barcelona: Impremta de Salvador Bonavía, 1910.
 • Palots i ganxos [comèdia bilingüe en un acte i en vers] [text bilingüe català-castellà]. Barcelona: Llibreria Espanyola de Lopez, 1868; Barcelona: Casa Editorial del Teatre, Bonavia i Duran, Impr. 1915.
 • L'Últim rei de Magnòlia [òpera còmica en tres actes i en vers]. Barcelona: Edudalt Puig, 1868.
 • La Urbanitat [comèdia en tres actes i en vers]. Barcelona: Llibreria Espanyola de I. López, 1868.
 • Les Francesilles [comèdia en tres actes i en vers]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1868; Barcelona: Impremta de Salvador Bonavía, 1909.
 • Lo Pla de la Boqueria o Lo rovell de l'ou [quadre en dos actes i en vers] [amb Josep Serra]. Barcelona: Imp. de Jaime Jepús, 1869.
 • Les Papallones [drama en tres actes i en vers]. Barcelona: Eudalt Puig, 1869.
 • Els Càntirs de Vilafranca [comèdia en un acte i en vers]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1869.
 • Els Pescadors de Sant Pol [quadre en dos actes i en vers]. Barcelona: Impr. de Jaime Jepús, 1869.
 • Les Heures del mas [drama en quatre actes i en vers]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1869; Barcelona: Impr. de Salvador Bonavía, 1906.
 • La Bala de vidre [comèdia en tres actes i vers]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1869; Barcelona: Salvador Bonavía, Impressor, 1912.
 • La Festa del barri [quadre de costums en dos actes i en vers]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1870; Barceloma: Impr. de Espasa y Salvat, 1874.
 • La Rambla de les flors [quadre de costums] [amb Josep Serra]. Barcelona: Impr. Jaime Jepús, 1870.
 • Lo Collaret de perles [drama en tres actes i en vers]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1870; Barcelona: Francisco Badia, Impresor, 1895; Barcelona: Impr. de Salvador Bonavía, 1911.
 • Donya Guadalupe [quadre de costums en dos actes i en vers]. Barcelona: Impr. de Jame Jepús, 1870.
 • Lo Rector de Vallfogona [drama en tres actes i en vers]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1871.
 • Cafè i copa [comèdia en un acte i en vers]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1871; Barcelona: Impr. de Salvador Bonavía, 1908.
 • A Posta de sol [balada en dos actes i en vers]. Barcelona: Impr. de Jaime Jepús, 1871.
 • La Casaca i la casulla o sia Un ciri trencat [joguina en dos actes i en vers]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1871.
 • L'Apotecari d'Olot [comèdia en tres actes i en vers]. Barcelona: Eudalt Puig, 1871; Barcelona: Impremta de Salvacor Bonavía, 1909.
 • Els Polítics de gambeto [comèdia en tres actes i vers]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1871.
 • Un Ciri trencat. 1871.
 • Els Estudiants de Cervera [quadre de costums, en dos actes i en vers]. Barcelona: Imp. de Jaime Jepús, 1871.
 • Els Egoistes [comèdia en tres acts i en vers]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1871; Barcelona: Casa Editorial de Teatre, 1917.
 • La Dida [drama en tres actes i en vers]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1872; Barcelona: La Novel·la Nova, 1872 o post.; Barcelona: Salvador Bonavía, Impressor, 1912.
 • La Fira de Sant Genís [quadre de costums en dos actes i en vers]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1872; Barcelona: Imp. de Jaime Jepús, 1872.
 • L'Àngel de la guarda [comèdia en tres actes i en vers]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1872.
 • Per carta de mes [comèdia en un acte i en vers]. Barcelona: Eudalt Puig, 1872; Barcelona: Biblioteca de "Lo Teatro Regional", 1894.
 • La Creu de la masia [drama en tres actes i en vers] [amb Manuel Lasarte]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1873; Barcelona: Francisco Badia, Impressor, 1896; Barcelona: Impremta de Salvador Bonavía, 1910; Barcelona: Ràdio Barcelona, 1965.
 • Lo Moro Benani [pas que ha passat en dos actes i en vers]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1873.
 • Lo Sagristà de Sant Roc [quadre de costums en dos actes i en vers]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1874.
 • Lo Ferrer de tall [drama en tres actes]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1874; Barcelona: Salvador Bonavía, 1907; Barcelona: Llibreria Millà, 1932; Barcelona: Selecta, 1981.
 • La Filla del marxant [drama en tres actes i en vers] [amb Josep Feliu i Codina]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1875.
 • Lo Jardí del general [quadre de costums en un acte i en vers]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1875.
 • Lo Plor de la madrastra [drama històric en quatre actes i en vers]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1876.
 • Cura de moro [comèdia en un acte i en vers]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1876.
 • A la vora del mar [quadre dramàtic en un acte i en vers]. Barcelona: Libreria d'Edudalt Puig, 1876; Barcelona: Il·lustració Catalana. 191?.
 • Lo Didot [comèdia en tres actes i en vers]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1876.
 • Els Segadors [drama històric en tres actes i en vers]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1876; Barcelona: Impr. de Salvador Bonavía, 1907.
 • Lo Ret de la Sila [comèdia en un acte i en vers]. Barcelona: Biblioteca de "Lo Teatro Regional", 1877.
 • L'Hostal de la farigola [comèdia en tres actes i en vers]. 1877; Barcelona: Impemta Salvador Bonavía, 1912.
 • Senyora i majora [comèdia en tres actes i en vers]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1877.
 • Lo Contramestre [drama en tres actes i en vers]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1878; Barcelona: Llibreria Bonavía, 1906.
 • La Falç [drama en tres actes i en vers] [amb Francesc Pelagi Britz i Fernández]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1878; Barcelona: Biblioteca de 'Lo Regional', 1897.
 • La Campana de Sant Llop [comèdia en dos actes i en vers]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1878.
 • La Cua de palla [comèdia en tres actes i en vers]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1878.
 • Lo Dir de la gent [comèdia en tres actes i en vers]. Barcelona: Impr. de la Renaixença, 1879; Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1880; Barcelona: Impr. de Salvador Bonavía, 1910.
 • Les Dues reines [quadre dramàtic en un acte i en vers]. 1879.
 • Don Jaume el Conqueridor [drama històric en un acte i en vers]. Barcelona: 187?; Barcelona: Impr. Salisburg, 1880; Barcelona: Cardosc, DL, 1978; Barcelona: Millà, 1992.
 • Lo Forn del rei [drama en tres actes i en vers]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1880; Barcelona: Impremta de Salvador Bonavía, 1909.
 • Lo Rústic Bertoldo [comèdia en quatre actes i quadres en vers] [Joan Molas i Casas]. 1880
 • Cèrcol de foc [drama en tres actes i en vers]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1881; Barcelona: A. Artís, Impressor, 1913.
 • La Banda de bastardía [poema dramàtic en tres actes i en vers precedits d'un proemi]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1882; Barcelona: Impr. de Salvador Bonavía, 1908.
 • Lo Timbal del Bruch [drama en quatre actes i en vers]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1882.
 • Lo Llibre de l'honor [tragèdia en tres actes i en vers] [amb Manuel Mata i Maneja]. Barcelona: Eudalt Puig, 1883; Barcelona: Salvador Bonavía, llibreter, 1925.
 • Lo Bram del ruc. Barcelona: Tip. espanyola, 1883.
 • Un Bon partit, ,o, Lo Trinc de l'or [comèdia en 4 actes]. 1884; Barcelona: Imp. Salvador Bonavía, 1911.
 • Lo Primer amor [comèdia en tres actes i vers] [amb Josep Martí i Folguera]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1884.
 • Sota terra. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1885.
 • La Ratlla dreta [drama en tres actes i en vers][amb Josep Martí Folguera]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1885; Barcelona: Salvador Bonavía, 1921 o post.
 • Lo Pubill [drama en tres actes i en vers]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1886.
 • Lo Lliri d'aigua [balada en tres actes i en prosa]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1886.
 • L'Hereuet [comèdia en tres actes i en prosa]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1886.
 • Bertoldino [comèdia humorística en quatre actes i en vers] [amb Feliu i Codina i Molas i Casas]. 1887; Barcelona: Casa Editorial de Teatre, Bonavía i Duran, Impressors, 1915.
 • La Bruixa [tragicomèdia en quatre actes i en vers]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1887.
 • Batalla de reines [drama històric en tres actes i vers]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1887; Barcelona: Casa Editorial de Teatre, Bonavía i Durán, Impressors, 1917; Barcelona: Impr. Ràfols, 1919; Barcelona: Edhasa, 1984 (versió
 • La Vivor de l'estornell [quadre de costums en un acte i en vers]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1887.
 • La Mà de l'anglès [comèdia en tres actes i en vers] [amb Joan Molas i Casas]. 1887; Barcelona: Casa Ed. de Teatro Bonavia i Duran, 1915.
 • 100.000 duros [drama en tres actes i en vers] [amb Josep Martí Folguera]. Barcelona: Llibreria d'Eudald Puig, 1887; Barcelona: Casa Editorial de Teatre, Bonavía i Duran, Impressors, 1916.
 • La Pena de mort [amb Josep Martí i Folguera]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1888.
 • L'Última corona [un acte i en vers]. Barcelona: Tip. dels Suc. de N. Ramírez i Ca., 1888.
 • Lo Consell de Vic, o El Veguer de Vic. [drama en tres actes i en vers]. 1888. Barcelona: Casa Editorial del Teatre, 1915.
 • Lo Monjo negre [llegenda dramàtica en tres actes]. Barcelon: Llibreria d'Eudalt Puig, 1889; Barcelona: Llibreria Bonavía, 1907.
 • Judas de Keriot [poema dramàtic]. Barcelona: Llibreria d'Innocenci López, 1889.
 • La Rondalla de l'infern [drama històric en tres actes i en vers]. 1889; Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1891.
 • La Mort d'en Fontova. 1891.
 • Barba-roja [drama tràgic en tres actes i vers]. Barcelona: Estampa La Catalana de Jaume Puigventós, 1892.
 • Les Claus de Girona [drama en tres actes i en vers]. 1893; Barcelona: Impremta de Salvador Bonavía, 1907.
 • La Dona i la bailarina [comèdia en un acte i en vers]. Barcelona: Biblioteca de "Lo Teatro Regional", 1893.
 • Or [tragicomèdia en tres actes i en vers]. Barcelona: Impremta de Simon Alsina y Clos, 1893.
 • Lo Teatro per dins [comèdia en dos actes i en vers]. Barcelona: Imp. Lo Teatro Regional, 1893.
 • Lo Bressol de Jesús o en Garrofa i en Pallanga. [drama sacre en cinc actes]. Barcelona: Tipografia de Simon Alsina y Clos, 1893; Barcelona: Llibreria de Bonavía, 1926; Barcelona: Llibreria Millà, 1991 (presentació de Joaquim Vilà i Folch); Berga: Amalgama, 2001.
 • La Mosca al nas [comèdia en un acte i en vers]. Barcelona: Biblioteca de Lo Teatro Regional, 1894.
 • Lo Comte l'Arnau [llegenda dramàtica en un pròleg i dos actes]. Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1900.
 • Lo Campanar de Palma [drama en tres actes i en vers, obra pòstuma]. Barcelona: Impr. de Salvador Bonavía, 1908.
 • La Carta de navegar [comèdia en tres actes i en vers]. Barcelona: Casa Editorial de Teatre, Bonavía i Duran, Impressors, 1915.
 • L'Infern a casa [comèdia dramàtica en tres actes i en prosa]. Barcelona: Casa Editorial de Teatre, Bonavía i Duran, Impressors, 1915.
 • Les Peres a quarto pessa. [peça en un acte]. Barcelona: Casa Editorial de Teatre, Bonavia i Furan, Impr., 1915.
 • En castellà

Obres traduïdes

Obres completes

 • Singlots poètics [col·lecció de totes les obres festives, escrites en vers]. Barcelona: I. López, 1864.
 • Pitarresques [monòlegs, diàlegs i poesia]. Barcelona: Salvador Bonavía, 1935.
 • Teatre Selecte. Barcelona: Selecta, 1953.
 • Seixanta-vuit comèdies inacabades de Frederic Soler [compilades i anotades per Josep Ma. Poblet]. Barcelona: Rafael Dalmau, 1970.
 • Gatades. Barcelona: Laia, 1984 [estudi preliminar i tria de Xavier Fàbregas]; Barcelona: La Magrana, 1994
 • Teatre / Frederic Soler. Barcelona: Edicions 62, 1981.

Estudis sobre l'autor/autora