Autors i Autores

Miquel Àngel Riera
1930-1996

Al castellà

  • Fuga y martirio de san Andreu Milà [Fuita i martiri de Sant Andreu Milà]. Barcelona: Destino, 1994. (Trad. Miquel Dolç)
  • Los dioses inaccesibles [Els déus inaccessibles]. Barcelona: Destino, 1992. (Trad. Anton Castro)
  • Isla Flaubert [Illa Flaubert]. Barcelona: Destino, 1990. (Trad. Basilio Losada)
  • La rara anatomía del centauro [La rara anatomia dels centaures]. Barcelona: Destino, 1991. (Trad. Basilio Losada)
  • Crónica lasciva de una decadencia [Crònica lasciva d'una decadència]. Barcelona: Destino, 1996. (Trad. Roser Vallès)
  • Morir contra todos [Morir com cal]. Barcelona: Destino, 1997. (Trad. Roser Vallès)