Autors i Autores

Toni Cabré

Coberta d'Ombres de memòria.

Ombres de memòria.

Una arxivera municipal recull testimonis orals de la Guerra Civil, tant del front com de la rereguarda. En la seva recerca, la commouen els drames que sent i sobretot l'inquieta la tragèdia que intueix.
Una obra de ficció basada en fets reals sobre la necessitat de recordar i les ombres que perviuen en episodis de la nostra història.