Ajuts i mesures culturals davant la crisi del coronavirus

L’Associació recull en aquesta notícia les diferents informacions que poden interessar als autors pel que fa a la crisi generada pel coronavirus.

Ajuts de la Generalitat de Catalunya
En el resum que s'adjunta tot seguit s'hi troben les facilitats anunciades per la Generalitat de Catalunya per als autònoms que es vegin afectats per les mesures de la crisi del coronavirus. 

Ajuts de la Generalitat per a autònoms

Resum de les mesures de la Generalitat i de l'estat per als autònoms (19 març)

Decret Llei 38/2020 pel qual s'adopten mesures en l'àmbit cultural per pal·liar els efectes de la crisi generada per la pandèmia de la COVID-19 (3 novembre)

Ajut extraordinari per a professionals de la cultura (27 de novembre)

Ajuts del govern estatal
Pel que fa a mesures en l'àmbit estatal, s'han anunciat un ajut als autònoms que estiguin particularment afectats per la situació actual, una prestació extraordinària per cessament d’activitat que cobreix la finalització de l’activitat provocada per una situació en tot cas involuntària. En concret, els treballadors per compte propi que hagin suspès la seva activitat o que aquesta s’hagi reduït al mínim, podran acollir-se a una prestació similar a la ja existent de tancament d’activitat i, per tant, no hauran d'abonar la quota. El temps de percepció de l’ajut “s’entendrà com cotitzat” i no es restarà com consumit.

Resum i detalls de les ajudes del Govern Central (20 març)

El 31 de març, el Consell de Ministres va aprovar en un paquet de mesures la possibilitat que els autònoms puguin tramitar la sol·licitud de devolució de la quota de març a la Seguretat Social. Cal saber:

  • Autònoms acollits al cessament d’activitat a conseqüència del coronavirus: podran demanar la devolució de la quota de març corresponent als dies que no hagin treballat.

  • Resta d’autònoms: podran aconseguir una moratòria (prèvia sol·licitud) pel pagament de les quotes de la Seguretat Social a partir del mes d’abril, encara que no està del tot assegurat i podria ser que fos a patir del maig. La primera quota tindrà un recàrrec d’interessos del 0,5% i a partir de la segona el cost serà zero.

Pel que fa als impostos, Hisenda ha mantingut els terminis de presentació del impostos del primer trimestre. Han aprovat que es pugui demanar ajornament de tots els impostos que surtin a pagar, inclòs els que fins ara no estaven permesos (IRPF, etcètera). Es pot demanar l’ajornament a 6 mesos sent els 3 primers sense interessos.

Altres mesures en el sector cultural

Peticions del món cultural davant la crisi

  • La cultura imprescindible és un manifest dirigit a les institucions i societat de les Illes Balears que reivindica el paper de la cultura durant el confinament i la necessitat d'un canvi de paradigma. L'AELC és una de les entitats impulsores de la iniciativa.

  • Mesures que demana el sector cultural a l'estat espanyol davant la crisi. L'AELC és una de les entitats que han signat el document, que s'ha fet arribar al ministeri i forces polítiques, i que ha iniciat la Plataforma Seguir Creando.

  • El Sector Cultural i Creatiu (SCC) de tota Europa envia una carta oberta a la Comissió Europea i als estats membres del Parlament Europeu per demanar suport al sector cultural en aquesta situació. L'AELC s'hi ha adherit. Pots llegir-ho en anglès i en castellà Si ets soci de l'AELC i vols signar-la a títol personal, ho pots fer aquí