Retrats, 38: Antoni Vidal Ferrando

Dedicat a presentar la personalitat i l'obra de l'autor.

PDF1.05 MB
EPUB149.47 KB
Kindle238.28 KB