Memòria 2012

Mermòria de les activitats i balanç econòmic del 2012.