Autors i Autores

Miquel Bauçà
1940-2005

Coberta del llibre Certituds immediates.

Certituds immediates.

Seguint el camí que va iniciar amb El canvi, i que va anar perfilant-se amb Els estats de connivència, Els somnis i Rudiments de saviesa, Miquel Bauçà desgrana la seva particular visió del món amb una lucidesa obsessiva i penetrant, amb un afany comprensiu i compendiós, que busca i troba, alhora, el sentit i la incertesa del real.