Autors i Autores

Joana Bel

Coberta del llibre Eròtiques i despentinades. Un recorregut de cent anys per la poesia amb veu de dona.

Antologies col·lectives

 • Valeri. Homenatge a Valerià Pujol, poetes del Maresme. Argentona: L'Aixernador, 1992.
 • Escrits al Masnou. Masnou: Ed. dels autors, 1992.
 • Ex-libris al·legòrics a les 41 comarques de Catalunya [cur. ex-libris Teresa Costa-Gramunt]. Barcelona: Institut Català de la Dona, 1992.
 • La paraula emboscada. Barcelona: Associació Catalana de la Dona, 1995.
 • Contemporànies [cur. Vinyet Panyella]. Barcelona: Institut Català de la Dona, 1999.
 • Segle 21. Vint-i-una i una poetes del segle vint-i-u [cur. Alicia Beltrán i Pere Perelló Nomdedéu]. Palma: Centre Cultural Capaltard, 2001.
 • Terres, ponts, paisatges [cur. Susanna Rafart]. Barcelona: Residència d'Investigadors, 2002.
 • Vosaltres, paraules. Vint-i-cinc anys de poesia al País Valencià [cur. Lluïsa Julià i Teresa Pascual]. Alzira: Bromera, 2003.
 • Quintet. Badalona: Pont del Petroli, 2003.
 • Àgora poètica [cur. Mari Chordà]. Barcelona: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, 2008.
 • Eròtiques i despentinades [cur. Encarna Sant-Celoni]. Tarragona: Arola, 2008.
 • Màscares i reclams. Vint dones poetes interpreten a Montserrat Abelló. Girona: Curbet, 2011.