Autors i Autores

Francesc Bodí

Coberta del llibre L'infidel

L'infidel.

Amadeu, un professor culte que ha ultrapassat els quaranta anys, té tot allò que un home pot desitjar. Però un bon dia, en alçar-se, comença a sentir una gelor inexplicable que el fa tremolar i que s'encomana a tot allò que l'envolta. El seu món trontolla i ell nota que hi perd peu. I és aleshores que es fa la pregunta fatídica, la pregunta que en el fons expressa el neguit de tota una generació: «en quin moment vaig començar a ficar la pota?».
L'infidel és una desmitificació amarga de la Transició, un esforç per analitzar el procés que va encetar tantes il·lusions, tantes incerteses i tantes infidelitats; un intent de començar, vint anys més tard, una segona transició: la personal. I, potser, també una segona infidelitat. Francesc Bodí, una de les veus més reeixides de l'actual panorama literari, conjumina un lèxic suggeridor i corrosiu, una prosa àgil i un estil agosarat per tal de mostrar-nos la complexitat dels sentiments masculins.