Autors i Autores

Assumpció Cantalozella

Col·laboracions a la premsa (selecció)

 • "La nit del Premi Bertrana", Presència, 28 de juny de 1975, p. 23.
 • "De la influència del cinema en la literatura" [amb Mariàngela Vilallonga], Revista de Girona, núm. 176, maig-juny del 1996, p. 107-111.
 • "Locus amoenus" [amb Pere Duran], Revista de Girona, núm. 232, setembre-octubre del 2005, p. 98-99.
 • "Un conte carregat de novel·les", Presència, núm. 1886, 18-24 d'abril de 2008, p. 15.
 • "El català, l'única llengua pròpia (1)", El Punt Avui, 3 de setembre del 2011, p. 21.
 • "Imposició fallida del castellà", El Punt Avui, 1 d'octubre del 2011, p. 25.
 • "Català-castellà, quin cansament!", El Punt Avui, 28 de gener del 2012, p. 21.
 • "Una llengua, un estat", El Punt Avui, 16 de juny del 2012, p. 21.
 • "La pregunta del milió: què és la cultura catalana?", El Punt Avui. Cultura, 14 de setembre del 2012.
 • "Etiquetes i vendes", El Punt Avui, 4 de maig del 2013, p. 21.
 • "On és la Montserrat Roig?", El Punt Avui, 6 de juliol de 2013, p. 23.
 • "El punt feble", Revista de Girona, núm. 260, 2010, p. 127.
 • "En Joaquim Molas", El Punt Avui, 28 de març de 2015, p. 23.
 • "Dolça llengua", El Punt Avui, 25 d'abril de 2015, p. 23.