Autors i Autores

Assumpció Cantalozella

Coberta de la novel·la Escubidú.
Coberta de la novel·la Corpus de Sang.
Coberta de la novel·la El confident dels reis.

Obra

Novel·la

Narrativa breu

  • Ofèlia Dracs [col·lectiu]: Bocatto di cardinale. València: Tres i Quatre, 1985.
  • DD. AA. [cur. Lourdes Güell]: Tapís (Narradors a Girona). Banyoles: Ajuntament de Banyoles-Els Llibres del Tint, 1990.
  • DD. AA.: Narradors catalans d'ara. Tarragona: El Mèdol, 1990.
  • Ofèlia Dracs [col·lectiu]: Misteri de reina. València: Tres i Quatre, 1994.
  • DD. AA.: El darrer comte del Pirineu. Barcelona: Proa, 2005.
  • DD. AA. [cur. Jordi Pla]: Narradors de Girona. Antologia. Girona: Ajuntament de Girona.

Teatre

  • "Aquella setmana / La cadira", dins DD. AA.: D'una banda i de l'altra. Monòlegs a tres bandes. Girona: ACME/SERVEIS - Diputació de Girona, 1992.