Autors i Autores

Assumpció Cantalozella

Coberta de La visita de Truda.

La visita de Truda.

La vinguda de la bellíssima Truda a Barcelona trasbalsarà les famílies dels germans Murgadella, una família de l'alta burgesia de la ciutat. Amb veus diverses, recorrem el món esnob de la literatura, la pintura, d'una intel·lectualitat encardinada amb la 'gent guapa'. Els barris de la Bonanova, de Sant Gervasi, les restaurades cases de L'Eixample.

Un misteri amaga aquella vinguda que té una finalitat obscura que descobrim de mica en mica.

El personatge de l'Andrea, dona culta i elegant, encara jove, envoltada de les amigues que l'adoren, és una de les troballes de l'escriptora que ens sorprèn amb una petita obra d'aire fresc, situada als inicis dels 90, just abans dels jocs olímpics.

Només un jove administrador, de l'empresa dels Murgadella, actua de contrapunt al luxe circumdant. Amb la seva nòvia procedent de la immigració dels seixanta, i que lliga lleument la "visita de Truda". Al programa de TV3 Odisea que portava la Montserrat Minobis, les càmeres amb la veu de fons de la novel·la van recórrer els espais urbans d'aquesta Barcelona de sempre.