Autors i Autores

Assumpció Cantalozella

Coberta de la novel·la Escubidú.

Escubidú.

Escubidú, amb la protagonista Anna Pi recorrem els móns dels inicis dels seixanta, per Selva, la ciutat literària de l’autora , i Girona. Organitzada en dos plans, Escubidú ofereix un aiguabarreig dels efectes del franquisme a les petites vides dels pobles i a la de les ciutats.
Cada capítol de la novel·la té identitat, tot i que sempre l'acció s'enllaça amb el següent. És en el conjunt que ens adonem de com van viure la sexualitat i la presa de consciència política els joves dels anys seixanta.

Els capítols, s'introdueixen amb declaracions de personatges reals amb qui l'autora s'ha inspirat per fer l'obra.

En aquest sentit, podem esmentar una recreació de Pius Pujades en el personatge Lluch, tot i que és tractat amb absoluta llibertat, síntesi intel·lectual del que era aleshores el periodista real.

El cafè l'ARC, de la plaça de la Catedral, és recreat en l'ambient que als 65-70 feia atractiu aquella mena de racó-cova de genials que vivien com en un paral·lelisme pseudoexistencialista. parisenc.

Tant l'Anna com Lluch apareixeran en la més recent novel·la de l'autora La ciutat, 1991.

(Sinopsi)