Autors i Autores

Carles Casajuana

Coberta de Pla i Nietzsche, afinitats i coincidències.

Pla i Nietzsche, afinitats i coincidències.

El propòsit d'aquest llibre és assenyalar un conjunt significatiu de punts de contacte entre el pensament de Friedrich Nietzsche i l'obra de Josep Pla: el vitalisme, la negativa a creure en el progrés de l'espècie humana, el materialisme, la concepció de la naturalesa com una força cega i amoral, la visió circular del temps, un antiigualitarisme militant, l'aversió al socialisme, un antipatriotisme rotund, la convicció que cap credo no pot redimir l'home, una certa misogínia, la tendència a atribuir a causes físiques les actituds i els sentiments més elevats, la importància del menjar… Tots aquests trets coincidents projectem una nova llum sobre l'obra de Josep Pla i contribueixen a matisar la seva imatge tòpica d'escriptor pessimista i de mentalitat rural i reaccionària.

(Sinopsi)