Autors i Autores

Carles Castellanos

4. Obres de contingut social i polític

Fragments de "El Fenomen Nacional" – desembre 1974

Presentació
Per arribar a una aproximació del fenomen nacional, procedirem per dos camps d'anàlisi consecutius: en primer lloc caldrà clarificar el concepte de nació, de societat nacional. L'anàlisi d'aquest concepte ens servirà per a interpretar correctament, en segon lloc, el caràcter de les lluites d'alliberament (o d'emancipació) nacional. Les anàlisis que realitzarem en els dos apartats generals següents es basaran principalment en esquemes que puguin permetre de centrar el tema; hem estalviat voluntàriament l'exposició massa extensa de teories "clàssiques" sobre el tema i la reproducció excessiva de citacions.

Llegir tot el fragment.

(Per a una versió completa, http://www.defensadelaterra.org/Independència)

* * *

Article "El conservadorisme: el llast del poble català" - setembre 1986

A l'altra banda de la ideologia revolucionària que pugna per transformar la societat catalana, hi ha totes aquelles posicions que tenen com a lema «que res no canviï». Aquestes posicions s'expressen per un conjunt de creences i elements culturals que ajuden a mantenir les condicions de dominació. Són profundament arrelades al si de la nostra societat i apareixen sota molt diverses formes adaptades a les realitats variades o canviants.

La importància de la ideologia conservadora és més gran del que podria semblar després d'una consideració superficial, ja que sovint és camuflada darrera formes aparentment progressistes.

De tal manera que lluny d'ésser «l'estel del poble català» segons com canta la devoció tradicional, podem afirmar que el conservadorisme representa per a la nostra lluita un veritable llast que n'ha impedit i que n'impedeix encara l'avanç.

Llegir tot l'article.

(Publicat a Lluita, 122)

* * *

Article "Les traïcions i els líders"

En Xirinacs és encara avui incòmode sobretot perquè havia dit sempre el que pensava, amb una claredat esclatant. Ell va encunyar la frase que ha esdevingut famosa, "la traïció dels líders", títol d'una de les seves obres més emblemàtiques. No parlaré ara del que ha estat dit i escrit per ell mateix, perquè entenc que cal respectar la seva paraula tal com va ser expressada. El que faré és intentar aprofundir en la reflexió que ell va desvetllar, i estudiant un període d'uns quants anys d'experiències fins avui, exposar l'abast real de diferents formes de manipulació política a què s'ha arribat en la nostra societat actual.

La denúncia i l'estudi dels comportaments de la casta política (els "líders") que ens ha tocat patir, és un exercici molt necessari si aspirem a modificar de manera sensible les condicions polítiques nefastes del moment present.

Llegir tot l'article.

(Article publicat a Ordint la Trama, núm. 67, octubre 2008)

* * *

30 anys de Constitució espanyola: qui en vol més?

Aquest 6 de desembre ja farà trenta anys que la nostra vida política dins l'Estat espanyol és regida per aquesta norma fonamental. Els partidaris d'aquest text ens l'havien defensat com l'instrument que ens havia de portar a una gestió democràtica de la nostra vida pública, dins la qual la nació catalana podria viure lliurement. Sortíem del franquisme i alguns creien que qualsevol cosa podia ser defensada com a millor. Però, després de tots aquests anys d'experiències amargues repetides, és evident que el raonament del "mal menor" no va ser gens encertat. És hora que això es reconegui sense reserves i que es passi a fer una altra mena de política, sobre unes bases sòlides.

Llegir tot l'article.

(Article publicat al diari El Punt, desembre 2008)