Autors i Autores

Ricard Creus
1928-2021

El jardí dels escurçons.

El jardí dels escurçons és una indagació en un altre dels universos que explora l’autor, el de la ruralia i els seus habitants, que desemboca en la recerca i la reconstrucció del propi jo. 
I el camí d’aquesta recerca passa inevitablement per l’experiència amorosa. No en va el mateix Ricard Creus proclama en una entrevista: «El desig d’estimar és el desig de viure. L’amor és la cosa més meravellosa del món». [Rosa Font]