Autors i Autores

Ricard Creus
1928-2021

Sempre passa alguna cosa.

En un poble avorrit i ensopit s'instal·la el circ d'El Gran Miquel. La funció resulta un èxit, però arriba un dia que els comediants se n'han danar. Ara, tant els del poble com els del circ saben que sempre passa alguna cosa.