Autors i Autores

Antoni Dalmases

migcami

Al mig del camí.

Novel·la coral a tres veus, guanyadora del Premi Sant Joan Caixa de Sabadell l'any 1998, Al mig del camí posa en escena la complexitat de les relacions humanes i les dificultats morals en la vida de tres joves que conflueixen a una universitat de Caen en els seus anys de joventut. Tomàs Verneda, veu cantant del fil argumental, trava amistat amb el misteriós i lúcid Ludwig von Waldstein i el més frívol Jack. L'amistat, l'amor, la solitud, la literatura i l'art són tots ells protagonistes d'aquesta novel·la polifònica, a través d'uns personatges complexos i plens de contradiccions.