Autors i Autores

Salvador Espriu
1913-1985

Coberta del llibre Miratge a Citerera.

Miratge a Citerea.

En aquest cas el gènere que utilitza Espriu és el del diari personal, que representa que és escrit per una noia jove des d’un internat de monges estrangeres. Miratge a Citerea esdevé una narració en la qual la protagonista i escriptora, Carlota, anirà mostrant el seu amor vers una altra dona, Maria de Llodio –monja jove i professora de literatura-. Aquest amor sembla correspost per Maria de Llodio malgrat que no passa del terreny platònic, ja que es tracta d’un miratge personal de Carlota, situat a Citerea, lloc que evoca l’illa d’Afrodita (una altra referència mitològica espriuana).

* * *

Altres publicacions:

  • Barcelona: Selecta, 1952. (Dins d'Anys d'aprenentatge.)
  • Barcelona: Edicions 62, 1979.
  • Barcelona: Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu - Edicions 62, 1997 [a cura de Miquel Edo i Julià].