Autors i Autores

Xavier Febrés

F. L'Empordà com un món

"Xavier Febrés és un dels periodistes actuals que escriuen més bé i que coneixen el país, i els seus personatges, amb precisió. A L'Empordà com un món Febrés ha escrit amb voluntat d'estil, amb amenitat i amb rigor, que és com s'escriuen les cròniques. L'Empordà, sí, com un món. Com un món per on Xavier Febrés passeja amb la tranquil·la curiositat de qui se sent a casa".

(Agustí Pons: Avui, 8 de setembre de 1998)