Autors i Autores

Xavier Febrés

I. La tramuntana

"EL lector se sent reconfortat davant treballs com La tramuntana, en què Dacosta i Febrés centren les energies en un aspecte concret, com és el vent tramuntanal, del qual espigolen tot el que se sap, s¡inventa i se suposa, amb l'aplicació i la modèstia de dos arxivers benedictins".

(Vicençs Pagès: El Punt, 7 de novembre de 1995)