Autors i Autores

Xavier Febrés

M. Josep Pla, biografia de l'homenot

"No le ha resultado fácil a Febrés la búsqueda. El biógrafo ha rastreado bien y ha conseguido un resultado excelente. Tal sería el tipo de biografía que habría gustado al propio Josep Pla, quien ante una propuesta de trabajo de una plúmbea tesis doctoral habría sentenciado: Collonades!".

(Lluís Permanyer: La Vanguardia, 18 d'abril de 1990)
 

* * *
 

"El distanciamiento, la ecuanimidad y la sinceridad de Febrés son el mejor servicio al Pla que necesitamos, al que vale la pena y, a fin de cuentas, al que el mismo biografiado hubiera querido".

(Josep Faulí: La Vanguardia, 15 de juny de 1990)
 

* * *
 

"El mèrit de Febrés és que ha sabut organitzar un text molt llegidor a partir de materials dispersos d'índole molt diversa. Llegir la biografia de Febrés ens proporciona una imatge de Josep Pla sencera: la de l'homenot contradictori i fascinant que va ser".

(Francesc Parcerisas: El País, 20 de setembre de 1990)
 

* * *
 

Malgrat que no pretengui ser una obra definitiva, és un llibre modèlic en certs aspectes i els futurs biògrafs de Pla faran bé de prestar-hi atenció".

(Sam Abrams: Diari de Barcelona, 30 de juny de 1990)
 

* * *
 

"En el seu afany de ser rigorós i objectiu, Xavier Febrés ha escrit un llibre més fred que la majoria dels seus treballs. Un llibre estrictament funcional, amb un estil voluntàriament contingut, sense els entrebancs que els mals biògrafs posen a vegades entre el biografiat i el lector. No s'ha apassionat ni s'ha deixat arrossegar pel personatge; no ha caigut mai en la temptació fàcil d'aprofitar-se'n per al seu lluïment personal. Però tampoc no ha comès l'error contrari d’oferir un simple informe, tan documentat com asèptic, sinó que ha redactat una veritable crònica en la qual –tal com manen els cànons– la informació i l'opinió es donen equilibradament la mà".

(Narcís-Jordi Aragó: Revista de Girona, març-abril 1990)