Autors i Autores

Xavier Febrés

G. El cul de Napoleó o la revelació de Milà

"Tiene merito reivindicar Milán mediante el culo esculpido de Napoleón. Pero los inspirados pasajes en los que Febrés celebra esta parte de nuestra anatomia no deberían distraernos de lo que es la otra cara no menos feliz y jovial de este libro: las razones del viaje y del viajar".

(Marc Soler: La Vanguardia, 2 de febrer de 2001)
 

* * *
 

"L'exercici quixotesc i desmesurat de dedicar tot un llibre, de cap a cap, a la ciutat de Milà mereix d'entrada un respecte i una atenció. Si a més a més s'hi afegeix que el centre d'aquest interès és el cul de bronze d'una estàtua, la curiositat s'accentua".

(Jordi Puntí: El País, 21 de desembre de 2000)