Autors i Autores

Jaume Fuster
1945-1998

Biblioteca Jaume Fuster.

Iniciativa de les editorials Barcanova, La Magrana, Planeta, Edicions 62 i Edicions Tres i Quatre per publicar, amb caràcter d'edició definitiva, l'obra narrativa de Jaume Fuster. La Biblioteca constarà d'una edició limitada i numerada de 1000 exemplars i comprendrà les següents obres: Abans del foc (presentada per Àlex Broch); De mica en mica s'omple la pica (presentada per Joaquim Carbó); Tarda, sessió contínua, 3,45 (presentada per Margarida Aritzeta); La corona valenciana (presentada per Joan-Francesc Mira); L'Illa de les tres Taronges (presentada per Damià Pons); Les claus de vidre/Vida de gos (presentada per Josep Albanell); L'anell de ferro (presentada per Joan Rendé); Sota el signe de sagitari (presentada per Patricia Hart); Per quan vingui un altre juny (presentada per Roser Vernet); Micmac (presentada per Antoni Lloret i Xavier Duran); Anna i el detectiu/Les cartes d'Anna (presentades per Teresa Duran); El jardí de les Palmeres (presentada per Kathleen McNerney); La guàrdia del rei (presentada per Joan Oliver); La mort de Guillem (presentada per Ignasi Riera); La matèria dels somnis/contes dispersos (editada i presentada per Guillem-Jordi Graells).

Títols apareguts: Sota el signe de sagitari (setembre 1999), Tarda, sessió contínua, 3,45 (setembre 1999), Anna i el detectiu / Les cartes d'Anna (novembre 1999), La mort de Guillem (gener 2000), El jardí de les palmeres (febrer 2000), L'illa de les tres taronges (juliol 2000).