Autors i Autores

Guillem-Jordi Graells

Altres traduccions i adaptacions

A més, ha traduït o adaptat textos per a tallers de pràctiques de l'Institut del Teatre o de l'Aula de Teatre de la Universitat Pompeu Fabra:

 • ARISTÒFANES: Lisístrata o l'assemblea de les dones.
 • BRUCKNER, Ferdinand: La malaltia de la joventut.
 • FURTH, George i SONDHEIM, Stephen: Petit company.
 • GORKI, Màxim: Els estiuejants.
 • GRAELLS, Guillem-Jordi: Uan! tu! zri!.
 • GRAELLS, Guillem-Jordi: L'enginyer de la llengua.
 • HACKS, Peter: La bella Helena.
 • MC. COY, Horace i MESALLES, Jordi: Llums de Hollywood.
 • RUSIÑOL, Santiago: Dol d'alivio.
 • SCHNITZLER, Artur: Ronda.
 • SHAKESPEARE, William: A bon fi tot li és camí.


 • No s'han arribat a representar, per diverses circumstàncies, les traduccions o adaptacions que li van ser encarregades:

 • COPI: L'homosexual o la dificultat d'expressar-se.
 • COPI: Una visita inoportuna.
 • LABICHE, Eugène: L'afer del carrer Lourcine.
 • PANIZZA, Oscar: Concili d'amor.
 • SHAFFER, Peter: Amadeus.