Autors i Autores

Guillem-Jordi Graells

D'altres idiomes

  • ENQUIST, Per Olov: La nit de les tríbades, representada al Teatre Lliure (Barcelona) dins la temporada 1978/79.
  • IBSEN, Henrik: Hedda Glaber [amb Pere Planella], representada al Teatre Lliure (Barcelona) durant la temporada 1977/78.
  • PÖRTNER, Paul: Pels pèls, representada al Teatre Victòria (Barcelona) el 1988.
  • STRINDBERG, August: La senyoreta Júlia, representada al Teatre Lliure (Barcelona) dins la temporada 1985/86.