Autors i Autores

Guillem-Jordi Graells

Coberta del catàleg de l'exposició La creació de l'efímer. De la idea a l'espectacle.

La creació de l'efímer. De la idea a l'espectacle.

Catàleg de l'exposició La creació de l’efímer. De la idea a l’espectacle que va tenir lloc a la nova seu del Museu de les Arts Escèniques (MAE) en motiu de la seva inaguració i on es mostraven els seus fons documentals.

"Les arts de l'espectacle, a diferència de la majoria d'altres arts —que culminen en una obra que pot perdurar a través dels anys— es caracteritzen pel seu caràcter efímer, pel fet que es produeixen per desaparèixer tot seguit, després d'assolir el seu objectiu: la comunicació amb l'espectador". (Guillem-Jordi Graells, comissari de l'exposició)