Autors i Autores

Guillem-Jordi Graells

Onze de Setembre.

Representada a les Cotxeres de Sants (Barcelona) el 1977.

A partir de documentació de l'època, de textos de literatura popular i de recreacions literàries, l'obra Onze de Setembre explica els tràgics esdeveniments que van tenir lloc a Barcelona entre la mort de Carles II i el 1714, quan la ciutat es va defensar de les tropes de Felip d'Anjou.