Autors i Autores

Joaquim Horta i Massanés
1930-2013

Cicle l'Escriptor del mes.

Barcelona: Ateneu Barcelonès. Secció de Literatura i Lingüística, 1996.

Joaquim Horta és conferenciant al Cicle l'Escriptor del mes, dedicat a Joaquim Molas, juntament amb Jordi Castellanos, Isidor Cònsul i Pep Murgadas, el 14 d'octubre de 1996.