Autors i Autores

Joaquim Horta i Massanés
1930-2013

Onze cançons amb esperança.

Madrid: RCA, 1974.

Adaptació musical de Xavier Ribalta, amb direcció i arranjaments d'Albert Moraleda, de diversos poemes; entre ells, «Home amb esperança», «Paraules per a no dormir», «Els jugadors» i «Home amb blues», de Joaquim Horta.