Autors i Autores

Catalina F. Isern i Fiol

Coberta del llibre I les flors quan naixeran?
Coberta del llibre Sutja, desencantat-temps.

Obra

Poesia