Autors i Autores

Teodor Llorente
1836-1911

Articles (selecció)

 • BLASCO, Ricard: "Llengua i pàtria al País Valencià durant la Renaixença", Actes del Col·loqui Internacional sobre la Renaixença. Barcelona: Curial, vol. 2, 1994 p. 155-182.
 • BLASCO, Ricard: "Notes per a l'estudi del llenguatge figurat en els poetes valencians (de la Renaixença a la II República)", L'Aiguadolç (Dénia) núm. 6, 1988, p. 41-74.
 • BLASCO, Ricard: "Sobre Llorente, el llorentinisme i la seua projecció paracrònica", L'Espill (València), núm. 19, 1983, p. 136-151.
 • BLASCO, Ricard: "Dels límits i de la densitat de la 'Renaixença' valenciana", L'Espill (València), núm. 6-7, 1980.
 • BLASCO, Ricard: "El llaurador i la literatura valenciana de la Restauració", Serra d'Or (Barcelona) núm. 171, desembre de 1973, p. 87-90.
 • CARRERES, Joan: "Teodor Llorente i Olivares: poeta, periodista i polític", La nostra gent. Esplugues de Llobregat: Plaza & Janés, vol. 3, 1988, p. 14-17.
 • CATALÀ, Borja: "El llegat del patriarca de les lletres valencianes", El Temps (València), núm. 1253, 17 de juny de 2008, p. 73-75.
 • CUCÓ, Alfons: "Actituds polítiques i lingüístiques al País Valencià contemporani", Treballs de sociolingüística catalana. València: Tres i Quatre, vol. 1, 1977, p. 67-80.
 • DD. AA.: "Monogràfic Teodor Llorente", Saó (València), núm. 185, 1995.
 • DD. AA.: "Monogràfic: Teodor Llorente i la Renaixença al País Valencià", Caplletra (València), núm. 4, 1988.
 • FUSTER, Joan: "Ni modernistes ni tant sols moderns", Serra d'Or (Barcelona), núm. 135, desebre de 1970, p. 69.
 • FUSTER, Joan: "Llengua i literatura al País Valencià en el primer terç del segle XIX", Treballs de sociolingüística catalana. València: Tres i Quatre, vol. 1, 1977, p. 117-130.
 • GUARNER, Lluís: Introducció a Llorente, T.: Poesia valenciana completa.València: Tres i Quatre, 1983, p. 19-90.
 • LLORENTE FALCO, Teodor: "Mantenidor dels Jocs Florals de València", El Temps (València), núm. 923, 19 de febrer de 2002, p. 26-28.
 • LÓPEZ-PAMPLÓ, Gonçal: "Llorente a la sala dels espills", Caràcters (València), núm. 43, abril de 2008, p. 36-38.
 • MARTÍ, Cristòfor: "Mistral i Llorente. Noves aportacions documentals sobre les relacions occitano-valencianes durant la Renaixença", Caplletra (Barcelona), núm. 9, tardor de 1990, p. 195-224.
 • MARTÍ, Cristòfor: "Mistral i Llorente. Les relaccions occitano-valencianes durant la Renaixença", Dotze anys d'investigació: tesis i tesines sobre llengua i literatura catalanes (1981-1992). València: Universitat de València, 1993.
 • MONLLEÓ, Rosa: "El sector moderat de la Renaixença valenciana. Anàlisi de la seua positura ideològica a propòsit d'un debat suscitat el setembre de 1868", Actes del Col·loqui Internacional sobre la Renaixença. Barcelona: Curial, vol. 1, 1992, p. 155-187.
 • ROCA, Rafael: "El centenari de la coronació de Teodor Llorente", Levante. Posdata (València), 13 de novembre de 2009.
 • ROCA, Rafael: "Teodor Llorente, escriptor valencià", Caplletra (València), núm. 43, tardor 2007, p. 9-37.
 • ROCA, Rafael: "L'esquizofrenia valenciana", Serra d'Or (Barcelona), núm. 537, setembre de 2004, p. 29.
 • ROCA, Rafael: "Les relacions entre Teodor Llorente i Jacint Verdaguer", Anuari Verdaguer (Vic), núm. 11, 2003, p. 321-344.
 • ROCA, Rafael: "Teodor Llorente. Del provincialisme al regionalisme valencianista", Afers (Catarroja), núm. 44, 2003, p. 53-75.
 • SIMBOR, Vicent: "Llorente, La Opinión i la Renaixença", Actes del Col·loqui Internacional sobre la Renaixença. Barcelona: Curial, vol. 2, 1994, p. 141-152.
 • SIMBOR, Vicent: "La Renaixença al País Valencià", Actes del Col·loqui Internacional sobre la Renaixença. Barcelona: Curial, vol. 1, 1992, p. 121-153.
 • SIRERA, Josep Lluís: "Regionalisme i provincianisme", Història literatura valenciana. València: Alfons el Magnànim, 1995, p. 359-424.