Autors i Autores

Teodor Llorente
1836-1911

Coberta del recull Nou llibret de versos, publicat a València el 1902.
Coberta de l'antologia Poesies triades, publicat a Barcelona el 1906.
Coberta del primer volum de l'Epistolari Llorente (1929).

Obra

Poesia

Traduccions realitzades per l'autor/a

Obres traduïdes

Obres completes

Altres

Estudis sobre l'autor/autora