Autors i Autores

Teodor Llorente
1836-1911

Pòrtic

Teodor Llorente (València, 1836 - 1911) poeta, periodista i polític, és el personatge més influent del món social i cultural valencià del segle XIX.

Ben aviat esdevé el líder de la Renaixença valenciana i impulsa una campanya per a despolititzar el moviment i limitar-lo als àmbits literaris. Funda i dirigeix, durant gairebé quaranta anys, el diari Las Provincias, i és un dels fundadors de l'entitat cultural Lo Rat Penat, des d'on promou l'organització d'uns Jocs Florals bilingües.

La seva obra poètica en català –que gairebé sempre anomena llemosí–, està dominada pels tòpics jocfloralescos, els poemes de circumstàncies, el sentimentalisme i l'historicisme. Demostra una gran habilitat en l'ús del llenguatge i el seu estil aconsegueix nombrosos epígons. En aquest sentit, el llorentinisme, identificat amb la idealització del món rural valencià i amb la proposta d'un programa estètic molt limitat, suposa, fins a mitjan segle XX, una gran influència dins el panorama de la poesia valenciana.Pàgina elaborada per Josep Miàs per a l'AELC.
Fotografia del pòrtic: © Fons documental de la Biblioteca de Catalunya.