Autors i Autores

Teodor Llorente
1836-1911

Teodor Llorente: obra valenciana completa

El llibre reuneix tota l'obra valenciana completa de Teodor Llorente, tant de poesia com de prosa. La minuciosa tasca de recerca de Rafael Roca ha donat els seus fruits, ja que, per primera vegada, s'hi han incorporat textos de l'escriptor poc coneguts o, fins i tot, inèdits.

La present edició, la primera de caràcter crític i la més completa fins al moment, reuneix un total de 150 poesies, onze de les quals mai publicades en cap antologia anterior i dos absolutament inèdites, i recull també tota la seua producció coneguda en prosa valenciana.