Autors i Autores

Ramon Llull
1232-1316

Al polonès

  • Antologia mistyków franciszkaskich. [Miscel·lània] Varsòvia: Akademia Teologii Katolickiej, 1986. (trad. Irena Laskowska)
  • Księga cudów [Llibre de meravelles]. Cracòvia: Wydawnictwo Spólka Hanzeatycka, 2001. (Trad. Barbara Slawomirska)
  • Księga o kochanku i ukochanym [Llibre d'amic e amat]. Cracòvia: Wydawnictwo Spólka Hanzeatycka, 2002. (Trad. Barbara Slawomirska)
  • Księga Przyjaciela i Umicowanego. Brewiarz mistyczny [Llibre d'amic e amat]. Cracòvia: Ksiegarnia Akademicka, 2003. (Trad. Anna Sawicka)
  • Ars Brevis [L'art breu]. Wydawnictwo: Sagittarius, 2004. (Trad. Barbara Slawomiska)
  • Księga poganina i trzech medrców [Llibre del gentil e dels tres savis]. Wadowice: Sagittarius, 2005. (Trad. Barbara Slawomirska)
  • Księga zwierzet [Llibre de les bèsties]. Wadowice: Sagittarius, 2005. (Trad. Barbara Slawomirska)
  • Księga stanu rycerskiego [Llibre de l'ordre de cavalleria]. Cracòvia: Wydawnictwo Franciskanów Bratni Zew, 2019. (Trad. Rozalya Sador)

  •