Autors i Autores

Ramon Llull
1232-1316

Coberta de l'edició facsímil del Llibre d'Evast e Blanquerna del 1975, que reprodueix una edició valenciana del 1521.
Portada del 14è volum de l'obra completa, amb els Proverbis de Ramon.
Coberta del primer volum de la col·lecció Obres de Ramon Llull publicada per l'editorial Miquel Font.
Coberta de l'edició conjunta del Cant de Ramon i Lo desconhort, publicat per l'editorial EnSiola l'any 2005.
Coberta de l'Antologia filosòfica a cura de M. Batllori, de l'editorial Laia.

Obra

Poesia

Crítica literària o assaig

Obres completes

Altres

Estudis sobre l'autor/autora