Autors i Autores

Ramon Llull
1232-1316

Coberta del Llibre del gentil e dels tres savis en l'edició de Palma de Mallorca: Patronat Ramon Llull, 2001.
Coberta del llibre Llibre del gentil e dels tres savis.

Llibre del gentil e dels tres savis.

El Llibre del gentil (1274-1276) és una obra apologètica, destinada a demostrar l’eficàcia del mètode de Ramon Llull en una discussió sobre la veracitat o falsedat de les tres lleis o religions del llibre: judaisme, cristianisme i islamisme. Els contrincants han de ser homes de bona fe, disposats a seguir les ‘condicions’ de les ‘flors’ que hi ha en cinc ‘arbres’ simbòlics. Es tracta de combinacions binàries entre els atributs de Déu, les virtuts i els vicis, que s’associen per concordança o per contrarietat. Si s’admeten aquestes condicions del joc discursiu, s’imposa de manera automàtica el triomf incontrovertible del cristianisme, sense que els que participen en el debat se sentin minvats o amenaçats. És la victòria de la raó.

(Sinopsi extreta del Centre de Documentació de Ramon Llull).

* * *

Altres publicacions:

  • Obras de Ramon Llull. Palma: J. Rosselló, 1901.
  • Pàgines escollides.
  • Obres essencials. Barcelona: Selecta, 1957.
  • Obres selectes de Ramon Llull. Palma: Moll, 1989.
  • Pàgines pedagògiques. Barcelona: Eumo, 1992. [Fragment]
  • Llibre del gentil e dels tres savis. Palma: Institut d'Estudis Baleàrics, 1993.
  • Llibre del gentil e dels tres savis. Palma: Patronat Ramon Llull, 2001 / Barcelona: Abadia de Montserrat, 2001; 2006; 2016.
  • J. Miralles, Antologia de textos de les Illes Balears. Palma: Institut d'Estudis Baleàrics, 2006.
  • Barcelona: Fragmenta editorial, 2016.