Autors i Autores

Ramon Llull
1232-1316

Pòrtic

Ramon Llull (Palma, Mallorca, 1232 – Palma?, Mallorca, 1316). Filòsof, místic, missioner, narrador i poeta. Cap als trenta anys abandona la vida cortesana i es dedica a l'estudi i la predicació amb la idea d'aconseguir la unitat de la humanitat sota el cristianisme. Funda monestirs on l'activitat principal era l'aprenentatge de la llengua àrab i viatja per l'Orient amb l'objectiu de convertir infidels al cristianisme. Tot i que es manté laic durant bona part de la seva vida, el 1295 s'ordena terciari franciscà. Escriu almenys 250 obres atribuïbles.

La seva obra està orientada cap a la creació d'un sistema incontestable que pogués descobrir la veritat de la religió cristiana als infidels –musulmans, jueus i gentils–, l'Ars o Art Lul·liana, i suposa un progrés significatiu en molts aspectes, com ara la retòrica, la ciència o l'ensenyament. Escriu en català, però depenent de a qui anava adreçada l'obra, també utilitza l'àrab i el llatí mitjançant correctors. La prosa de Llull és elegant i equilibrada, amb solucions sintàctiques i lèxiques que tenen una gran importància per al desenvolupament del català científic i literari. De la seva tasca com a poeta ens arriben dues obres, Desconhort (1295) i el Cant de Ramon (1300), amb una clara influència de l'estil provençal.

La figura i el pensament lul·lià han tingut multitud de seguidors al llarg dels segles, i des de ben aviat la seva obra va ésser traduïda a nombroses llengües.Pàgina actualitzada per Josep Miàs i Helena Molist per a l'AELC.