Autors i Autores

Ramon Llull
1232-1316

Coberta del llibre Desconhort.

Desconhort.

El Desconhort (1295) és un poema de 69 estrofes monorimes de 12 versos alexandrins, que calia recitar al so del poema èpic carolingi, avui perdut, Berart de Montdidier. Es tracta d’un treballat debat en vers entre Ramon i un ermità, primer reticent i després entusiasta, a propòsit del programa artístic del beat, que recupera amb finalitats propagandístiques les tècniques literàries a què Llull havia renunciat quan es va convertir i va abandonar la poesia trobadoresca.

El poema comença amb un relat biogràfic: Ramon està 'en malencolia' perquè fa trenta anys que es dedica sense èxit a la causa de la conversió dels infidels i de l’enaltiment de la fe. Un ermità que es troba present invita Ramon a fer examen de consciència per veure si la seva Art general és efectivament una bona causa. A Ramon li sembla que està lliure de pecat perquè parteix de l’amor a Déu i d’un autèntic impuls de caritat envers el proïsme. Les reticències de l’interlocutor no consolen Ramon, sinó que el fan enfadar: res no el pot ajudar si fracassa. Finalment, 'consirà l’ermità si Ramon deïa veritat' i acaba reconeixent que l’empresa que aquest ha iniciat és bona i agradable a Déu. Ramon troba un primer alleujament de la seva pena en el moment en què l’ermità es mostra disposat a col·laborar amb ell, i dóna gràcies a Déu.

* * *

Altres publicacions:

 • Poesies. Barcelona: Barcino, 1925.
 • Pàgines escollides. Barcelona: Barcino, 1932.
 • Llibre d'amic e amat, Lo desconhort - Libro de amigo y amado, El desconsuelo. Barcelona: Joan Flors, 1950. [Ed. M. de Riquer]
 • Obres essencials. Barcelona: Selecta, 1957/60.
 • Poesies. Barcelona: Selecta, 1958.
 • J. M. Castellet i J. Molas, Antologia general de la poesia catalana. Barcelona: Edicions 62, 1979. [Fragment]
 • AA. DD, Historia de la literatura catalana. Barcelona: Edicions 62-Orbis, 1984.
 • Poesies. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1988.
 • Lo desconhort. Cant de Ramon. Barcelona: Obrador Edèndum, 2004.
 • Lo desconhort. Cant de Ramon.
 • Tona: Silvia Batalla Planas, 2004.
  • Cant de Ramon. Lo desconhort. Muro, Baleras: Ensiola, 2005.
  • J. Miralles, Antologia de textos de les Illes Balears. Palma de Mallorca: Institut d'Estudis Baleàrics / Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2006. [Fragment]