Autors i Autores

Ramon Llull
1232-1316

Figura A de l'Art breu. Procedència: manuscrit f-IV-12 de l’Escorial.

Art breu.

L'Art breu (en llatí, Ars brevis; 1308) és la versió més curta de l'Ars, el magne projecte de Ramon Llull. Llull va escriure aquest Ars perquè els seus deixebles que començaven a estudiar el seu Art poguessin copsar tot el sistema lul·lià sense que els detalls difícils (lògics, teològics, etc.) impedissin aquest procés.

L'Art breu acompanya la versió més llarga del projecte lul·lià, l'Ars magna (Ars Generalis Ultima) i aquests dos textos s'han de considerar com germans bessons.

(Sinopsi)
 

* * *
 

Altres publicacions:

  • Art breu. Versió catalana explicada i adaptada al lector modern. Barcelona: 1934.
  • Antologia filosòfica. Barcelona: Laia, 1984. [Fragment]
  • Obres selectes de Ramon Llull. Palma: Moll, 1989.
  • J. Miralles, Antologia de textos de les Illes Balears. Palma: Institut d'Estudis Baleàrics / Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2006. [Fragment]