Autors i Autores

Ramon Llull
1232-1316

Coberta del llibre Llibre de l'És de Déu; Llibre de la coneixença; Llibre de Déu.

Llibre de l'És de Déu; Llibre de la coneixença; Llibre de Déu

Les tres obres que es publiquen en aquest volum van ser escrites per Ramon Llull a Mallorca entre setembre i desembre de l’any 1300; feia poc que havia retornat a la seva illa natal després de vint anys d’absència. Totes tres, de caràcter eminentment teològic, foren compostes per Llull originalment en català amb la voluntat d’exposar la seva concepció de Déu, del dinamisme trinitari i de la primacia de l’acció en l’ésser de la divinitat. En fer-ho té molt presents les dificultats del diàleg missional amb els no-cristians (ineludibles en el context mallorquí a què Ramon havia tornat) i desenvolupa un discurs filosoficoteològic peculiar i original que vol superar els obstacles que imposa l’especulació sobre la Trinitat cristiana. El Llibre de l’és de Déu tracta de la manifestació de l’ésser infinit de Déu que es desplega en acció (i és això el que vol indicar Llull parlant de l’“és” de Déu i no del seu “ésser”). El Llibre de coneixença de Déu i el Llibre de Déu empren tècniques de l’Art per contestar qüestions sobre Déu i, en el cas del darrer, també sobre l’encarnació. La que s’ofereix aquí és la primera edició filològica de les tres obres en la seva versió catalana. Pren com a text base el d’un còdex contemporani del mateix Llull.