Autors i Autores

Ramon Llull
1232-1316

Llibre de Santa Maria.

El Llibre de Santa Maria és un manuscrit en català escrit per Ramon Llull al (1290). Es tracta d'una de les seves obres místiques on hi ha apareix un diàleg entre personatges alegòrics sobre les excel·lències de Maria, que Llull converteix en un homenatge d'enamorat. Aquesta manuscrit té un interès afegit, ja que mostra les preferències de Llull en relació als tipus de religiositat vigents en la seva època. Se'ns mostra com un decidit intel·lectualista, atesa la seva manca de confiança en l'ús de la raó per apropar-se a Déu.

(Sinopsi)

* * *

Altres publicacions:

  • OBRADOR, Mateu. Estudi de les doctrines sociològiques de Ramon Llull. Palma: 1905. [Fragment]
  • Libre de Santa Maria. Vilanova i la Geltrú: Soc. Catalana de Bibliòfils, 1905.
  • Pàgines escollides. Barcelona: Barcino, 1932. [Fragment]
  • Obres essencials. Barcelona: Selecta, 1957.
  • Pàgines pedagògiques. Barcelona: Eumo, 1992. [Fragment]
  • Libre de sancta Maria / Das Buch über die heilige Maria. Stuttgart-Bad Cannstatt: frommann-holzboog, 2005. (Edició bilingüe català-alemany. Trad. E. Padrós)