Autors i Autores

Ramon Llull
1232-1316

Llibre d'intenció.

Ramon Llull (1232-1316) és no tan sols el fundador de la llengua i de la literatura catalanes, sinó també un dels pares del pensament europeu. En aquest llibre toca une noció capital, la intenció, que permet revelar el punt central de l’edifici que va bastir.

La noció d'intenció es defineix com una relació no tan sols dual i asimètrica sinó també, per dir-ho així, oberta. Això justifica l'apropament entre la noció d'intenció lul·liana i la noció d'intencionalitat, la problemàtica de la qual travessa el pensament occidental fins avui dia.

* * *

Altres publicacions:

  • Obras de Ramon Llull. Palma: 1901.
  • Lleida: Palestra, 1989.
  • Barcelona: PAMSA, 2013.