Autors i Autores

Ramon Llull
1232-1316

Llibre de meravelles, de la col·lecció "Les millors obres de la literatura catalana" d'Edicions 62, amb pròleg de J. Molas.
Coberta del Llibre de les bèsties, editat per Edicions de la Rosa Vera l'any 1947.

Llibre de meravelles.

Llibre de meravelles és un llibre de l'autor mallorquí en llengua catalana Ramon Llull, escrit a París entre 1287 i el 1289. És una obra doctrinal que combina la narració i el diàleg entre mestre i deixeble, com era freqüent en la didàctica de l'Edat Mitjana, arrelada en models neoplatònics de discurs.

Al llarg dels deu apartats de l'obra, el protagonista, Fèlix, que és presentat simbòlicament com si fos el fill de Llull, viatja pel món descobrint la distància entre l'ordre diví de la creació i l'actitud que en realitat tenen els homes. Alhora, però, coneix ermitans i filòsofs que el fan entrar en contacte amb totes les branques del saber del segle XIII, des de Déu i l'infern fins a la natura, tot descrivint la cosmovisió de Ramon Llull, alhora que d'altres exploren la filosofia natural, la moral destinada a la cort i l'especificitat de l'home com ésser que participa tant de la matèria com de l'esperit.

De les parts en les quals es divideix, la més coneguda es coneix amb el nom de Llibre de les bèsties. Llull hi empra el seu mètode habitual d'instruir a través d'exemples i semblances, en lloc de conduir el saber enciclopèdic de l'època envers uns objectius determinats i sistemàtics. Estava dirigida a un públic no acadèmic, motiu pel qual està escrit en llengua vulgar i no en la llengua culta del moment, el llatí.
 

* * *
 

Altres publicacions:

 • Libre apellat Felix de les Maraveles del mon, lo qual llibre feu mestre Ramon Llull de Mallorques estant en la ciutat de Paris (...) Barcelona: A. Verdaguer, 2 vol., 1872-1904.
 • Obras de Ramon Llull. Palma: J. Rosselló, 1903.
 • Libre de meravelles. Barcelona: Barcino, 1931.
 • Pàgines escollides. Barcelona: Barcino, 1932. [Fragment]
 • Obres essencials. Barcelona: Selecta, 1957-60.
 • Llibre de meravelles. Barcelona: Edicions 62-La Caixa, 1980. [Pr. J. Molas]
 • Antologia filosòfica. Barcelona: Laia, 1984. [Fragment]
 • L. Badia, Literatura catalana medieval. Selecció de textos. Barcelona: Empúries, 1985.
 • Llibre de les Bèsties. Llibre del Cel del Llibre de Meravelles. Barcelona: Gea, 1986.
 • Obres selectes de Ramon Llull. Palma: Moll, 1989.
 • Llibre de meravelles. Barcelona: Teide, 1991; 2006.
 • Pàgines pedagògiques. Barcelona: Eumo, 1992. [Fragment]
 • Narracions breus. Barcelona: Tinell, 1995. [Fragment]
 • Llibre de les Bèsties. Llibre del Cel del Llibre de Meravelles. Barcelona: La Magrana, 1997.
 • J. Miralles, Antologia de textos de les Illes Balears. Palma: Institut d'Estudis Baleàrics / Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2006; 2015.
 • Llibre de meravelles, volum II (llibres VIII-X) [ed. Lola Badia (dir.), Xavier Bonillo, Eugènia Gisbert, Anna Fernàndez Clot, Montserrat Lluch]. Palma-Barcelona, NEORL, 2014.